Op donderdag 13 februari 2014 organiseren de secties vmbo-mbo en havo-vwo voor de tweede keer gezamenlijk een congres. Dit congres is bedoeld voor decanen en loopbaanbegeleiders die werkzaam zijn in vmbo, mbo en havo-vwo. Uiteraard staat Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) centraal. We gaan op zoek naar ons gezamenlijk belang; goede aansluiting en doorlopende leerlijnen, van vmbo naar mbo, van vmbo naar havo, van havo naar mbo, van mbo en havo naar hbo en van vwo en hbo naar wo. Logische titel voor dit congres daarom: Aansluiting gezocht!

De opzet van het congres is gelijk aan die van vorig jaar. Twee inspirerende lezingen aan het begin en het eind van het congres en een 20-tal verschillende workshops.

Het congres wordt dit jaar gehouden in het gebouw van de Wageningen University.

Deelname voor leden van de NVS-NVL: € 110,-
Deelname voor niet-leden: € 150,-

Er is slechts plek voor 200 deelnemers: vol is vol!

Uitnodiging
Aansluiting gezocht!

13 februari 2014,
Wageninigen University